حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

یکشنبه, 11 آبان , 1399 16 ربيع أول 1442 Sunday, 1 November , 2020 ساعت تعداد کل نوشته ها : 101 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 9×
 • اوقات شرعی

 • دین درمانی

  آزمون رفتار شناسی
  21 خرداد 1399 - 4:13
  شناسه : 1066
  بازدید 173
  0

  جهت دریافت فایل pdf روی لینک زیر کلیک فرمایید: آزمون رفتار شناسی آزمون رفتار شناسی گام 4 رفتار-اجتماعی بیش از […]

  ارسال توسط :
  پ
  پ

  جهت دریافت فایل pdf روی لینک زیر کلیک فرمایید:

  آزمون رفتار شناسی

  آزمون رفتار شناسی

  گام 4 رفتار-اجتماعی بیش از حد خیلی زیاد زیاد بیش از متوسط متوسط کمتر از متوسط تاحدودی کم خیلی کم تردید دارم خیلی کم کم تاحدودی کمتر از متوسط متوسط بیش از متوسط زیاد خیلی زیاد بیش از حد رفتار-منطقی گام 4
  242 احساساتی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بی احساس 242
  243 انعطاف پذیر 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انعطاف ناپذیر 243
  244 بی برنامه 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 برنامه ریز 244
  245 بی مسئولیت 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مسئولیت پذیر 245
  246 بی احتیاط 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اهل موشکافی 246
  247 بی دقت 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بادقت 247
  248 بی نظم وترتیب 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بانظم و ترتیب 248
  249 اهل تخیل 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 واقع بین 249
  250 خوش بین 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بدبین 250
  251 آزادی خواه 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 باوجدان 251
  252 پرشورواشتیاق 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بی شورواشتیاق 252
  253 کلی نگر 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جزئی نگر 253
  254 پرحرف 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کم حرف 254
  255 انرژی بخش 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خشک ورسمی 255
  256 سربه هوا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دقیق 256
  257 روحیه بخش 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خسته کننده 257
  258 آزاداندیش و سنت شکن 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پیرو سنت واصول 258
  259 شوخ طبع 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سخت گیر 259
  260 ساختارشکن 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حفظ اصول واستانداردها 260
  261 انگیزه دهنده و ترغیب کننده 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ترس از اشتباه و انتقاددیگران 261
  262 رؤیایی و زودباور 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حسابگر وهوشیار 262
  263 سخنران خوب 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دارای مهارت حل مسئله 263
  264 دوستانه و تأثیرگذار 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 محافظه کار 264
  265 تنوع طلب 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تمام کننده کار 265
  266 شهرت طلب 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تأکیدبرکیفیت 266
  267 ماجراجو 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عدم علاقه به ریسک 267
  268 سرزنده و مبتکر 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کسالت آور و  سنتی 268
  269 مذاکره کننده 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سرسخت 269
  270 بحث کننده 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بی گذشت 270
  271 خونگرم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جدی 271
  272 همراهی کننده جمع 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کناره گیر و منزوی 272
  273 تطبیق پذیر 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پرسشگر و تحلیلگر 273
  274 دارای نگرش مثبت 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تکنیکی و بامهارت 274
  275 متقاعدکننده و مجاب کننده 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رعایت قوانین ومقررات 275
  276 صلح طلب و خواهان محبوبیت 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حقیقت جو و تحقیق کننده 276
  277 خوش صحبت 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اهل علم ودانش 277
  278 غیرقابل پیش بینی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سازمان یافته 278
  279 موافق و مشتاق 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 محتاط درتصمیم گیری 279
  280 مشارکت گرا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 منتقداز خودودیگران 280
  281 فروشنده موفق 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 علاقه به بحثهای منطقی 281
  جمع جمع
  گام 4 رفتار-مدیریتی بیش از حد خیلی زیاد زیاد بیش از متوسط متوسط کمتر از متوسط تاحدودی کم خیلی کم تردید دارم خیلی کم کم تاحدودی کمتر از متوسط متوسط بیش از متوسط زیاد خیلی زیاد بیش از حد رفتار-عاطفی گام 4
  282 ریسک پذیر 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عدم ریسک پذیری 282
  283 انتقامجو 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ازخودگذشته 283
  284 اهل رقابت 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اهل سازگاری وتفاهم 284
  285 بی احساس 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 احساساتی 285
  286 بی صبروتحمل 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 باثبات 286
  287 پرجنب وجوش 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بیزار از عجله و استرس 287
  288 بی ملاحظه 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 باصداقت 288
  289 تهاجمی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ترسو 289
  290 جنگ طلب 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تلاش برای صلح 290
  291 جاه طلب 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خدمتگزار 291
  292 بی پروا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آرامش طلب 292
  293 حق به جانب 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 درک دیگران 293
  294 خشن 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آرام 294
  295 خودرأی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خیلی صمیمی 295
  296 پرخاشگر 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دلرحم و دلسوز 296
  297 سخت گیر 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شکیبا 297
  298 سلطه جو 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صلح جو 298
  299 خلاق 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اجتناب از تغییرات 299
  300 پیشرو  و پیشگام 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تکمیل کننده کار 300
  301 قاطع 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دودل 301
  302 پردل و جرأت 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ترس ازبی ثباتی 302
  303 آینده نگر 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قانع  و راضی 303
  304 پیگیر 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خوددار 304
  305 ریاست طلب 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حمایتگر و  بخشنده 305
  306 شجاع 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ترس از تغییر 306
  307 بی ادب و گستاخ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دوستانه و سازگار 307
  308 عجول 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صبور 308
  309 مصمم و بااراده 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مردد و غیرمصمم 309
  310 ماجراجو و کله شق 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ساکت و سنجیده 310
  311 سریع و کم حوصله 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پایدار و بدون شتاب 311
  312 مستبد و پرتوقع 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 متواضع و مطیع 312
  313 آغازگرکار و مبتکر 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کنددرتصمیم گیری و عمل 313
  314 رُک و روراست و صریح 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تودار و خوش برخورد 314
  315 ناشکیبا و نتیجه گرا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مهربان و نجیب 315
  316 کنترل کننده دیگران 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تأییدکننده دیگران 316
  317 مستقل و متکی به خود 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وابسته ومتکی به دیگران 317
  318 مطمئن به خود 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نیازبه احساس امنیت 318
  319 غیراحساساتی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حساس 319
  320 قدرتمندو تعیین کننده 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فرمان بردار و متین 320
  321 خودمحور 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یاری گر 321
  جمع                                           جمع

   

  ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  fa_IRفارسی
  en_USEnglish arالعربية fa_IRفارسی